ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

  • Ο διαδικτυακός τόπος SpreadTheLink.com ενημερώνει τους επισκέπτες/χρήστες των σελίδων και υπηρεσιών των διαδικτυακών του ιστότοπων ότι οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών πριν από κάθε επίσκεψη ή χρήση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίθεσης ή διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους, διαφορετικά τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί την συγκατάθεσή του. Οι παρακάτω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο περιεχομένου τόσο σε κείμενο όσο και φωτογραφικό υλικό και γενικά για ότι περιλαμβάνεται στις σελίδες των διαδικτυακών μας ιστότοπων.
  • Η επιχείρηση SpreadTheLink.com δύναται να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις οποιαδήποτε χρονική στιγμή και οι χρήστες/επισκέπτες των ιστότοπων οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση θεωρείται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε διαφορετική περίπτωση οφείλουν να απέχουν από όποια επίσκεψη/χρήση των διαδικτυακών μας ιστότοπων.
  • Το SpreadTheLink.com καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, ώστε οι πληροφορίες, οι φωτογραφίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και σαφήνεια, τόσο ως προς τη χρονική εγγύτητα όσο και ως προς την πληρότητα, την ορθότητα και τη διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση δεν προκύπτει ευθύνη του SpreadTheLink.com για οποιαδήποτε απώλεια/ζημιά προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού μας ισοτόπου.
  • Κάποιες από τις πληροφορίες, φωτογραφίες της ιστοσελίδας παρέχονται από τρίτα πρόσωπα. Το SpreadTheLink.com δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές και δεν εγγυάται για την ακρίβειά τους. Η χρήση του περιεχομένου του SpreadTheLink.com γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του χρήστη και ουδεμία ευθύνη φέρει το SpreadTheLink.com. Οι επισκέπτες οφείλουν να ενεργούν με βάση προσωπικής βούλησης κατόπιν προσωπικής αξιολόγησης των δεδομένων των ισοτόπων μας αποκλείοντας οποιαδήποτε ευθύνη του SpreadTheLink.com.
  • Το SpreadTheLink.com δεν δύναται να ελέγξει το περιεχόμενο, τη διαθεσιμότητα, την πολιτική προστασία των προσωπικών δεδομένων, τη ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστότοπων στα οποία παραπέμπει μέσω δεσμών, υπερσυνδέσμων ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιαδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά τη χρήση τους/ επίσκεψή τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα websites, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για τη παροχή των υπηρεσιών τους. Το SpreadTheLink.com δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται το περιεχόμενο και τις όποιες υπηρεσίες των websites και των σελίδων που παραπέμπει, καθώς και ότι δεν φέρει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του εκάστοτε χρήστη/επισκέπτη με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στους ιστότοπους του SpreadTheLink.com και για την οποιαδήποτε τυχών εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση και επικοινωνία.
  • Έργα πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως κείμενα και φωτογραφικό υλικό που παρουσιάζονται και προβάλλονται στο SpreadTheLink.com έχουν τεθεί κυρίως για λόγους ενημέρωσης. Εφόσον ζητηθεί από τους δικαιούχους θα αφαιρούνται άμεσα.
  • Ο χρήστης/επισκέπτης των διαδικτυακών μας ιστότοπων οφείλει να συμμορφώνεται με τους νόμους και τους κανόνες του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, καθώς επίσης να απέχει από οποιαδήποτε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του διαδικτυακού μας τόπου. Οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στον διαδικτυακό μας τόπο ή στο διαδίκτυο γενικότερα, απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από το χρήστη/επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.
  • Ο χρήστης αποδέχεται ρητά ότι την αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει με το SpreadTheLink.com, την έχουν τα Δικαστήρια της Αθήνας. Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Αν οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω όρους αποδειχθεί άκυρος, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και ισχύ των υπολοίπων όρων οι οποίοι παραμένουν σε πλήρη ισχύ.
  • Αν ο χρήστης/επισκέπτης θεωρεί τους όρους μη αποδεκτούς παρακαλείται να μην κάνει χρήση της ιστοσελίδας.

qrcode alonissos

Created by   spreadthelink